FairWear

Uit watMooi Wiki
Ga naar: menu, zoeken
FWF Logo groot.jpg

De Fair Wear Foundation is een organisatie die is opgericht door een aantal verschillende bedrijven die met kleding werken. Het doel van de FWF is om de werkomstandigheden van arbeiders die kleding maken te verbeteren.

wat betekent FairWear?

Een merk of winkel kan lid worden van de Fair Wear Foundation, en zij moeten dan hun best doen om de werkomstandigheden bij de fabrieken waar zij hun kleding laten maken of inkopen, te verbeteren. Om dit te helpen en te controleren, heeft de FWF een 'code' opgesteld. Hierin staan de regels waar de fabrieken en bedrijven zich aan moeten houden, en wat er gebeurt als er niks verbetert.

De controle wordt gedaan door de FWF en door de bedrijven zelf. Het doel is uiteindelijk om een merk te hebben dat voldoet aan strenge eisen tegen onder andere: kinderarbeid, overwerk, voor een leefbaar loon (dus niet alleen het minimumloon, maar genoeg dat de kinderen naar school kunnen gaan, medicijnen betaald en misschien zelfs wat gespaard kan worden), en voor het recht op een vakbond. Wanneer een bedrijf lid wordt van de FWF, worden de fabrieken onder de loep genomen en wordt er bekeken wat er allemaal kan verbeteren. Zo wordt een verbeterplan opgesteld waarin wordt beschreven wanneer en hoe de situatie in de fabrieken verbeterd moet zijn. Dit wordt per fabriek en bedrijf apart bekeken en gecontroleerd, want niet elk bedrijf heeft bijvoorbeeld evenveel invloed of geld om veranderingen door te voeren.

Bekijk kleding met het FairWear logo op watMooi

strenge eisen en controle

Wat er goed is aan de Fair Wear Foundation is dat de eisen die zij opstellen vrij streng zijn, omdat ze voortkomen uit eisen van de International Labour Organisation, de organisatie van de VN die zich bezighoudt met het promoten van fatsoenlijk werken over de hele wereld. Ook wordt er regelmatig gecontroleerd of de bedrijven en de fabrieken het wel goed doen: of ze zich aan de regels en verbeterplannen houden. Ook is de FWF aardig voor hun nieuwe leden: ze worden er niet uitgegooid als het niet meteen perfect gaat, en ze worden begeleid in de onderhandelingen met de fabrieken.

Het is wel belangrijk om te weten dat Fair Wear Foundation zich alleen richt op de werkomstandigheden in fabrieken. Ze geven geen garanties over de werkomstandigheden van de arbeiders die de grondstoffen en garens hebben gemaakt en verwerkt (de katoenboeren of schaapsherders, de mensen die garen spinnen, de ververs) of over waar de stoffen vandaan komen. Kleding van bedrijven die een Fair Wear Foundation logo dragen, is dus niet per sé biologisch.

watMooi vindt het fantastisch wat de FWF doet voor fabrieksarbeiders, en hoe hard ze bezig zijn met het verbeteren van hun levens. Daarom vinden we het erg fijn als merken bij FWF zijn aangesloten: dit betekent dat je zeker kan weten dat deze merken goed bezig zijn met de verantwoordelijkheid voor de mensen die hun kledingstukken maken. Maar we weten ook dat FWF-merken niet per sé milieuvriendelijk zijn (al valt dat wel vaak samen).

wat betekent dat voor jou?

Wat betekent dat voor jou? Jij kan door het logo van de Fair Wear Foundation zien dat het merk goed bezig is met hun sociale verantwoordelijkheid. Voor jouw kledingstuk hebben de fabrieksarbeiders een leefbaar loon gekregen, hebben ze in een veilige omgeving kunnen werken, hebben ze niet te veel overuren gedraaid, was er geen kinderarbeid en er was in de fabriekshal voldoende licht, frisse lucht en er waren voldoende toiletten. Dat is toch een fijne gedachte?

zie ook: