SKAL

Uit watMooi Wiki

Ga naar: menu , zoeken

Skal is stichting met een publieke taak als certificatie- en controle-instantie voor de biologische productie in Nederland. Door Skal gecertificeerde bio-producten mogen het EKO-keurmerk voeren.

Wettelijk beschermd

De aanduiding “biologisch” is wettelijk beschermd omdat in de EU officiële regels gelden voor het op de markt brengen van biologische producten. Kern van deze regelgeving is dat de biologische productie en de aanduidingen op het product aan bepaalde eisen moeten voldoen én dat hierop toezicht plaatsvindt.

Wat houdt de controle in?

Elk biologisch bedrijf krijgt in elk geval één keer per jaar uitgebreid een inspecteur op bezoek. Ook vinden de laatste tijd steeds vaker onverwachte controles plaats.

  1. Op de boerderij kijkt de inspecteur uitgebreid naar het land, de gewassen, dieren en stallen. Gebeurt alles zoals is voorgeschreven? Zijn er geen kunstmest en chemisch/synthetische bestrijdingsmiddelen gebruikt? Krijgen de dieren een goede verzorging? Zijn er geen kippen bij met gekapte snavels? Kunnen alle dieren wel naar buiten en krijgen ze genoeg ruimte?
  2. Regelmatig neemt de inspecteur bij een controle wat blaadjes, vruchten, producten of grond mee van het bedrijf. Een laboratorium onderzoekt dan of hier geen verboden stoffen in zitten.
  3. In de fabriek, bijvoorbeeld een bakkerij, let de inspecteur scherp op de ingrediënten en grondstoffen. Komen deze wel van een biologisch bedrijf? Van niet-biologisch meel mag je natuurlijk geen biologisch brood bakken! Skal controleert alle schakels in de keten.
  4. Ook kijkt de inspecteur de boekhouding na omdat die belangrijke informatie levert over het bedrijf. Zo geven de rekeningen inzicht in de aangekochte grondstoffen en hulpmiddelen, zoals bijv. bodemverbeteraars of medicijnen.
  5. De inspecteur stuurt de waarnemingen vervolgens electronisch naar het kantoor van Skal. Daar vindt de eindbeoordeling plaats of alles aan de wettelijke eisen voldoet. Zo ja, dan mag het bedrijf de producten als “biologisch” en met het EKO-keurmerk erop verhandelen. Dit besluit heet officieel certificering.
  6. Belangrijk om te weten: een biologisch bedrijf blijft permanent onder controle staan. Een bedrijf dat zich niet aan de regels houdt, mag het product niet als biologisch verkopen. Bij ernstige overtredingen kan Skal het bedrijf volledig verbieden om nog langer biologische producten op de markt te brengen. En waar dat nodig is werkt Skal samen met andere inpectie-organisaties.

Hoe weet je of een bedrijf officieel is erkend als biologisch?

Kijk eerst op het product of er een Skal-nummer opstaat. Vervolgens kunt je op www.skal.nl nagaan of dit nummer voorkomt op de lijst van erkende bedrijven.

Persoonlijke instellingen
watMooi