Fairtrade Labeling Organisations

Uit watMooi Wiki
Ga naar: menu, zoeken
FairTrade logo.jpg

FLO (voluit: Fairtrade Labeling Organisations International) is de belangrijkste internationale organisatie op het gebied van Fairtrade. De FLO, waar Max havelaar ook lid van is, bepaalt wat Fairtrade mag heten en wat niet. De organisatie ondersteunt boeren en producenten en helpt handelaren en fabrikanten bij het vinden van eerlijk geproduceerde producten.

Fairtrade standaarden

De standaarden van de FLO zijn gebaseerd op een paar universele uitgangspunten:

Bedrijven die handelen in fairtrade producten moeten:

  • een prijs betalen die producenten in staat stellen om duurzaam te produceren: de Fairtrade minimum prijs. De FLO bepaalt deze prijzen voor alle producten.
  • een extra toeslag betalen die producenten in staat stelt om te investeren in ontwikkeling
  • een gedeelte vooraf betalen, indien dat wordt gevraagd
  • contracten aangaan die gericht zijn op lange-termijn ontwikkeling en de producenten in stata stellen op langere termijn hun productie duurzaam te houden


De FLO hanteert een algemene standaard waarin dezeuitgangspunt zijn beschreven, een waarin ook elk seizoen de prijzen worden vastgelegd. Daarnaast zijn er standaraden voor producten, zoals katoen (en cacao, thee, bananen enzovoort). In de standaard zijn drie hoofdstukken opgenomen:

  1. sociale ontwikkeling; hierin staat bijvoorbeeld dat producenten hun best moeten doen om te voldoen aan de standaarden voor goede werkomstandigheden van de ILO. Dat kan bijvoorbeeld door een SA-8000 certificering, lidmaatschap van de Fair Wear Foundation of bewijs dat er wordt voldaan aan de regels van de Ethical Trading Initiative (ETI).
  2. economische ontwikkeling; hierin worden de algemene regels gevolgd zoals de eis dat alleen kleine bedrijven en cooperaties mee mogen doen en dat de winsten eerlijk worden verdeeld onder de deelnemers.
  3. ontwikkeling van het milieu; hierin staan zaken zoals de bescherming van bedeigde plan- en diersoorten, bescherming van bestaande bossen en natuurgebieden en een verbod op monocultuur (alsmaar hetzelfde verbouwen op hetzelfde stuk land)

Producten mogen het Fairtrade logo alleen gebruiken als zijn zijn gecertificeerd door een door de FLO erkende organisatie. De meest bekende organisaties zijn FLO-CERT en Max Havelaar.